Ja vlen të lexoni

Predikimi i së Dielës E Grigor Pallamait - nga Episkopi i Amantias, Nathanaili, Tiranë, 08.03.2015.