Ja vlen të lexoni

Predikimi i së Dielës Gjykimi i fundit - nga Arkimandrit Kozma Sovjani, Tiranë, 15.02.2015.