Ja vlen të lexoni

Predikimi i së Dielës III të Kreshmës - nga Arkimandrit Kozma Sovjani, Tiranë, 15.03.2015