Ja vlen të lexoni

Pashkë 2015- SHërbesa e Ngjalljes në Korçë! (fotografi dhe video)