Ja vlen të lexoni

FJALA E MITROPOLITIT TË KORÇËS HIRËSI † JOANIT ME RASTIN E PASHKËS!