Ja vlen të lexoni

Predikimi i së Dielës E Samaritanes - nga Arkimandrit Kozma Sovjani, Tiranë, 10.05.2015.