Ja vlen të lexoni

Kremtimi i Pesëdhjetores/Pendikostisë në Mitropolinë e Shenjtë Korçë (fotografi+video)