Ja vlen të lexoni

Predikimi i së Dielës V Mateut - nga Atë Grigor Pelushi, Tiranë, 05.07.2015