Ja vlen të lexoni

(Video) Koncerti i 2 koreve ruse: të Konservatorit të Moskës dhe korit “Klasik”, në Qendrën Kulturore të Katedrales “Ngjallja”, Tiranë, 7.6.2015.