Ja vlen të lexoni

Fjalë Jetëdhënëse: Ajo që shpëton.

20150821-1Ajo që  shpëton dhe krijon fëmijë të mirë është jeta e prindërve brenda shtëpisë. Prindërit duhet t'i jepen dashurisë së Zotit. Duhet të bëhen shenjtorë pranë fëmijëve me urtësinë, durimin, dashurinë e tyre. 
Oshënar Porfir Kavsokalivioti