Ja vlen të lexoni

Fjalë Jetëdhënëse: Do të japë dhe Durimin.

20150817-2Nëse Zoti lejon që njeriu të shijojë sëmundje, atëhere Ai do ti japë dhe fuqinë e durimit.
Oshënar Serafim i Sarovit