Ja vlen të lexoni

Fjalë Jetëdhënëse: Është e dëshirueshme

20150818-1
E mira nga natyra është e dëshirueshme dhe e pëlqyeshme dhe gjithmonë e dëshirojmë në mënyrë natyrale. Dëshira e kundërt me natyrën është diçka e keqe, kur psh dëshirojmë diçka të ndryshme dhe përtej natyrës. 

Shën Joan Damaskinoi.