Ja vlen të lexoni

Fjalë Jetëdhënëse: Presioni i prindërve të "mirë"

20150815-1Shkaku që fëmijët e disa prindërve besimtarë, kur rriten, bëhen të pakontrrollueshëm dhe braktisin Kishën e gjithçka duke vrapuar gjetkë që të kënaqen, është ai vetë  presioni që ushtrojnë prindërit e "mirë"
Oshënar Porfir Kavsokalivioti