Ja vlen të lexoni

Fjalë Jetëdhënëse: Shkatërron gjithçka

20150819-1
Krenaria është rënja e të gjithë të këqijave dhe shkatërron të gjitha të mirat, që ndërton njeriu i mjerë me kaq shumë lodhje. 

Jerondiko