Ja vlen të lexoni

Fjalë Jetëdhënëse: Shpejt do të shohësh fruta!

20150825-1Çështja e shpëtimit pikërisht sepse është më e rëndësishmia e jetës sonë, është dhe më e vështira. Për këtë duhet betejë. Lufto për Zotin, dhe shumë shpejt do të shohës fruta. 
Oshënar Theofan Eglisti