Ja vlen të lexoni

Fjalë Jetedhënëse.

20150814-4
Kush mundet që të arrijë të mirën nëse nuk njeh shkakun e të gjithë të mirave që është Zoti? Zoti e shpërndahu dritën për të gjithë ne. Jemi të krishterë por lejuam që të ekzistojë ndërmjet nesh përçarja e madhe. Me të vërtetë, këtë na imponon besimi ynë.?Kështu na mëson fjala e Zotit?
Shën Konstandini i Madh