Ja vlen të lexoni

Fjalë Jetëdhënëse:Kushtet e nevojshme

20150821-2Hiri i Shpirtit të Shenjtë, besimi i vërtetë tek Zoti, i bashkuar me të gjitha veprat e mira dhe pohimi i emrit të Jesu Krishtit përbëjnë kushte për shpëtimin tonë. Hiri ofrohet tek ai që beson tek Krishti dhe jeton me pendim. 
Jerond Kleopa Ilie