Ja vlen të lexoni

Momente nga Mesha Hyjnore mbajtur ditën e Fjetjes së Hyjlindëses në Manastirin me të njejtin emër në Boboshticë.

Boboshticë: Me madhështi u celebrua festa e madhe mitërore e Fjetjes së Hyjlindëses në Manastirin me të njejtin emër. Ajo që ja vlen të përmendet është se u mbushën, sivjet, plot 25 vjet që kur besimtarët e parë festuan me mënyrën e tyre këtë festë të madhe. Ndoshta ishte tempulli i parë që celebroi Fjetjen e Hyjlindësese në Shqipëri pas rrënies së sistemit ateist.