Ja vlen të lexoni

Predikimi i së Dielës XI Mateut - nga Arkimandrit Kozma Sovjani, Tiranë, 16.08.2015.