Ja vlen të lexoni

Predikimi i së Dielës III Llukait - nga Arkimandrit Kozma Sovjani, Tiranë, 18.10.2015