Ja vlen të lexoni

Predikimi i së Dielës Pas Theofanisë - nga Arkimandrit Kozma Prifti, Tiranë, 10.01.2016.