Ja vlen të lexoni

Shën Vasili i Madh, Dhoksologjia e Fillimit të vitit në Mitropolinë e Shenjtë Korçë - Predikimi i Hirësisë së Tij+Joanit!