Ja vlen të lexoni

Fjala e Kryepiskopit Anastas Tiran; 31 01 2016

Fjala e Kryepiskopit Anastas mbi takimin parapërgatitor për Sinodin e Madh dhe të Shenjtë, Tiranë, 31.01.2016