Ja vlen të lexoni

Pashkë 2016 - Mesazhi i Mitropolitit të Korçës, Hirësisë së Tij +Joanit!