Ja vlen të lexoni

KRISHTI U NGJALL!- Pashkë 2016: Shërbesa e Ngjalljes!

 Krishti u ngjall së vdekurish, Me vdekjen, vdekjen shkeli, 

Edhe të varrosurve, jetën u fali! 

Krishti u ngjall!