Ja vlen të lexoni

Delegacioni i Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë në Sinodin e Madh dhe të Shenjtë të Kishave Orthodhokse në Kretë (19-26 qershor)Delegacioni i Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë në Sinodin e Madh dhe të Shenjtë të Kishave Orthodhokse në Kretë (19-26 qershor)

Kryepeshkopi i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, Anastasi

Mitropoliti i Beratit, Ignati

Mitropoliti i Korçës, Joani

Mitropoliti i Gjirokastrës, Dhimitri

Mitropoliti i Fierit, Nikolla

Mitropoliti i Elbasanit, Andoni

Mitropoliti i Amantias, Nathanaili

Episkopi i Bylisit, Asti

Protopresbiteri Jani Trebicka

Atë Anastas Bendo

Murgesha, Rakela Dervishi

Z. Pirro Kondili

Z. Dion (Vasil) Tushi

Znj. Sonila Rëmbeci

Z. Orfea Beci (Zyra e Shtypit)

Atë Harallamb Gjoka (Stafi i Kryepeshkopit)

Dhjak Spiro Topanxha (Stafi i Kryepeshkopit)

Ndihmës:

Zakeo Jano

Jorgjia Metellari

Nevila Xhaferi