Ja vlen të lexoni

Epitafët e zbukuruar

Kisha Burimi Jetëdhënës (Mitropolia)
 Katedralja NGJALLJA
Kisha e Shën Athanasit
 Kisha e Profitit Ilia