Ja vlen të lexoni

Deklaratë e Mitropolitit të Korçës +Joanit mbi nënshtetsinë shqipptare të Kryepiskopit Anastas.