Ja vlen të lexoni

Mbledhja e Shën Joan Pararendësit predikon Mitropoliti i Korçës, Hirësia e Tij +Joani, Korçë 07 01 2017