Ja vlen të lexoni

Pse ndezim qiri në Kishë!? Hirësia e Tij +Joani 21 1 2018