Ja vlen të lexoni

E Diela e të Lidhurit të Mishit, Gjykimi i Fundit, predikon Mitropoliti i Korçës, Hirësia e Tij +Joani