Ja vlen të lexoni

Shërbesa e Mbrëmësores së Faljes Ndjesat, Mitropoliti i Korçës Hirësia e Tij † Joani 18 02 2018