Ja vlen të lexoni

E Diela e Miroprurëseve, Predikon Mitropoliti ii Korçës, Hirësia e Tij † Joani!