Ja vlen të lexoni

Epitafët e zbukuruar në Kishat kryesore të Mitropolisë sonë!