Ja vlen të lexoni

Momente nga Shërbesa e Epitafit në Mitropolinë e Shenjtë Korçë- Pashkë 2018