Ja vlen të lexoni

Momente nga Shërbesa e Ngjalljes në Katedralen "Ngjallja" në Korçë - Pashkë 2018