Ja vlen të lexoni

Momente nga Shërbesa e të Enjtes së Madhe dhe të Shenjtë, Katedrale Ngjallja e Krishtit!