Ja vlen të lexoni

Shën Joan Teologu- Feston dhe Hirësia e TIj, Mitropoliti i Korçës + Joani!


Sot në Kishën e Shën Joan
Teologut në Hoçisht të Devollit


Sot Kisha jonë përkujton Shën Joan Teologun, Ungjillorin. Sot po ashtu feston dhe Mitropoliti i Korçës Hirësia e Tij +Joani, Kryebariu ynë i dashur.
Të gjithë në një zë le ti urojmë,  për shumë vjet o Kryezot.
Të falenderojmë për gjithçka. I jemi mirënjohës Zotit por dhe ju për të gjitha ato sa keni bërë për ne.
Lutemi që Zoti t'iu falën shëndet, ndriçim dhe çdo bekim tjetër për prokopinë shpirtërore të të gjithëve.  
PËR SHUMË VJET O KRYEZOT!