Ja vlen të lexoni

E Diela e VIII e Mattheut Mitropoliti i Korçës, Hirësia e Tij † Joani !


Comments