Ja vlen të lexoni

E Diela e 1-rë e Llukait, Mitropoliti i Korçës, Hirësia e Tij, imzot † Joani!!


Comments