Ja vlen të lexoni

E Diela e 14-të e Mattheut (Shëmbëlltyra e dasmës) Hierodhiakon Vangjel Sotiri Korçë 02 09 2018


Comments