Ja vlen të lexoni

E Diela pas Lartësimit të Kryqit, Mitropoliti i Korçës, Hirësia e Tij imzot † Joani


Comments