Ja vlen të lexoni

E Diela e XII e Llukait, Predikon Mitropoliti i Korçës, Hirësia e Tij imzot † Joani Korçë 20 01 2019

UNGJILLI - Llukai 17:12-19.
Edhe kur po hynte në një fshat, e takuan atë dhjetë burra lebrozë, të cilët qëndruan nga larg. Edhe ata ngritën zërin, duke thënë: Jisu, mjeshtër, përdëllena. Edhe kur i pa, u tha atyre: Shkoni e rrëfeni veten tuaj tek priftërinjtë. Edhe ata duke shkuar u pastruan. Edhe një nga ata, kur pa se u shërua, u kthye duke lavdëruar Perëndinë me zë të madh, edhe ra përmbys në këmbët e tij, dhe e falënderoi; edhe ai ishte samaritan. Edhe Jisui u përgjigj e tha: A nuk u pastruan që të dhjetë? Po nëntë ku janë? Si nuk u gjetën të tjerë të kthehen që t’i japin lavdi Perëndisë, veç këtij të huaji? Edhe i tha: Ngrihu, e shko; besimi yt të shpëtoi.Comments